Patērētāja tiesības

 

Atteikuma tiesības

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa) vai aizpildīta atteikuma veidlapa (Links zemāk), nosūtot to uz e-pasta adresi: info@mebeles24.lv .

Atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas SIA „CGI” izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Jums ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

SIA „CGI” 30 dienu laikā no atteikuma iesnieguma vai veidlapas saņemšanas dienas atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu. SIA „CGI” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā vai iesniedzot prasību tiesā. Lūdzam saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

SIA „CGI” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci gadījumā, ja prece ir izgatavota speciāli klientam pēc speciāla projekta vai pasūtījuma.

Par speciālu projektu vai pasūtījumu ir uzskatīti:
   - virtuves mēbeļes pasūtījums pēc klientam individuāli izstrādāta projekta;
   - pasūtījums, kas sastāv no 10 vai vairāk viena artikula preču vienībām;
   - pasūtījums, kura kopējā summa ir 10 000 EUR vai vairāk, un kuram ir sastādīts individuāls cenu piedāvājums;
   - speciāli klientam pie ražotāja pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav pieejama mēbeles24 standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsa un cita apdare pēc speciāla pasūtījuma).


Garantija

SIA „CGI” garantē preces kvalitāti 24 mēnešu laikā no dienas, kad prece ir izsniegta klientam.
Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Jums ir tiesības pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai veikt remontu ir nelietderīgi – preces apmaiņu.
Pamatojums garantijas pakalpojuma saņemšanai ir Mēbeļu Piegādes Līgums.

Interneta veikala klientiem, garantijas pakalpojuma saņemšanai ir jārīkojas šādi: 
  1. iesniegt parakstītu garantijas pakalpojuma pieteikšanas veidlapu (Links zemāk), nosūtot to uz e-pasta adresi: info@mebeles24.lv
  2. pievienot Mēbeles Piegādes Līgumu vai rēķinu.
Garantija neietekmē patērētāja tiesības vērsties ar prasījumu, ja viņam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

Salonu klientiem ir jāgriežās uz salonu, kurā tika veikts pasūtījums.

Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu 2 gadu laikā no preces saņemšanas dienas, ja uzskata, ka viņam ir pārdota prece, kas neatbilst līguma noteikumiem.
Kārtību, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, nosaka 2006.gada 01. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.
Piesakot prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, ir jānoformē brīvā formā prasījuma pieteikums vai jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa (Links zemāk), nosūtot to uz e-pasta adresi: info@mebeles24.lv .
SIA „CGI” 10 dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību.


UZMANĪBU! SIA „CGI” nenes atbildību par:
   - preces bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas vai neuzmanības dēļ (patstāvīgi saņemta prece no noliktavas, patstāvīgi veikta piegāde, uznešana, montāža u.tml.);
   - bojājumiem, kas radušies, izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
   - dabisku preces nolietošanos.

Iesakām pārbaudīt preci jau saņemšanas brīdī.

Pirms pasūtījuma noformēšanas lūdzam iepazīties ar Mēbeļu piegādes līguma noteikumiem.

Novēlam Jums patīkamu iepirkšanos!

Ja Jums rodas jautājumi, vēlmes vai piedāvājumi, rakstiet mums uz e-pastu: info@mebeles24.lv vai zvaniet pa tālruni: +371 20 292 297 (pirmd.-piektd. 09:00-18:00).


Prasījuma pieteikums

Garantijas pakalpojuma pieteikšanas veidlapa

Atteikuma veidlapa

© mebeles24.lv
Visas tiesības aizsargātas. Materiāla kopēšana tikai ar administrācijas atļauju. Visiem fotomateriāliem un aprakstiem ir informatīvs raksturs, kas neizslēdz neatbilstību ražotāja piedāvātajai produkcijai. Monitorā redzamās krāsas var atšķirties no oriģinālajām krāsām atspoguļojuma īpatnību un monitora iestatījumu dēļ.

Pierakstīties jaunumiem

Aizvert Pierakstīties